Avondmuziek in de Dorpskerk Kethel

Op de vierde zondagavond van de maanden oktober, december, februari en april vindt er in de Dorpskerk in Kethel een ‘Avondmuziek' plaats waarin de vocale kerkmuziek een centrale plaats inneemt. In 1988 werden deze ‘muzikale vespers' opgezet naar het voorbeeld van de ‘Abendmusiken', zoals deze in de 17e eeuw door Dietrich Buxtehude in het Duitse Lübeck werden georganiseerd. Niet het gesproken maar het gezongen woord voert de boventoon. In de beginperiode werden de door het koor gezongen motetten in de liturgie opgenomen, later is er voor gekozen om alle muziek in concertvorm uit te voeren en daarna de avond af te sluiten met een korte vesper.

Muziek uit alle eeuwen en uit verschillende kerkelijke tradities wordt uitgevoerd door vocale ensembles die alle werken op semi-professioneel niveau. Naast een vaste groep van koren die regelmatig hun medewerking verlenen, wordt ook telkens gezocht naar koren die nog niet eerder in de Dorpskerk waren te horen. Vaste momenten in het jaar zijn de uitvoering van de Christmas Carols op de zondag voor Kerstmis en Passiemuziek op Palmzondag.

Het programma voor het seizoen 2020-2021 kunt u hier bekijken.
De Avondmuziek begint om 19.00 uur en is rond 20.00 uur afgelopen.

De Commissie Avondmuziek bestaat uit:

Dolf Tielkemeijer (voorzitter)
Emmy Meijboom (secretaris)
Peter Boks (penningmeester)
Hans van der Linden (lid)
Hans Jansen (artistiek adviseur)

Meer informatie kunt u opvragen bij de secretaris Emmy Meijboom: emmy.meijboom@planet.nl

Terug naar het overzicht organisator.