Disclaimer en colofon

Hans Jansen besteedt veel aandacht en zorg aan de website. Desondanks aanvaardt Hans Jansen geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van het gebruik van deze website. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

Op de vormgeving, het gebruikte tekst- en beeldmateriaal op deze website rust copyright. Dupliceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Hans Jansen is niet geoorloofd.

Over deze website

De website van Hans Jansen maakt gebruik van technieken die ervoor zorgen dat de website toegankelijk is voor alle webbrowsers die HTML ondersteunen.

Problemen met de website?

Als u problemen ondervindt met het uiterlijk van de website, dan is de kans groot dat uw browser CSS niet of onvoldoende ondersteunt. CSS is een internet-technologie die het visuele gedeelte van een website gescheiden houdt van de technische structuur. Dit heeft tot doel de toegankelijkheid te vergroten en het onderhoud te vergemakkelijken. Op deze website wordt veelvuldig gebruik gemaakt van CSS.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website wordt verondersteld dat u over een recente browser beschikt. Onderstaand treft u een lijst van gratis browsers die de meest recente technologie ondersteunen.

Andere problemen of opmerkingen

In het geval u andere problemen ondervindt met deze website of een opmerking wilt achterlaten, kunt u een bericht zenden aan de bouwer van deze website.

Cubique: http://www.cubique.nl/