Luthers Projectkoor

Geschiedenis

Er kan worden teruggekeken op een snelle ontwikkeling, vooral in de eerste jaren. Door eigenlijk toevallige omstandigheden kon een aantal keren meegewerkt worden aan TV-opnames, radioprogramma's en CD-opnames en werd b.v. twee keer met veel succes gezongen tijdens het Festival Oude Muziek in Utrecht.

In november 2005 werd in de Lutherse Kerk in Den Haag het tweede lustrum gevierd van het Luthers Projectkoor. Met een feestelijk concertprogramma werd een periode van 10 bijzondere jaren afgesloten en werd tegelijkertijd de basis gelegd voor een inspirerend vervolg. Zo werd in najaar 2006 in de Lutherse Kerk in Woerden meegewerkt aan een feestelijke studiedag ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek.  

Luthers ProjectkoorIn april 2007 werd in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam gezongen tijdens een bijzondere dienst ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Lutherse Wereld Federatie en in mei van dat jaar gaf het Luthers Projectkoor acte de présence bij de jubileumdienst in de Lutherse Kerk in Schiedam ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van deze gemeente. 

In  2008 en 2010 werd meegewerkt aan het radio-programma 'Woord op zondag'. In oktober 2009 had het koor een belangrijk aandeel tijdens de Willem Mudde-herdenking in de Lutherse Kerk in Utrecht en in maart 2012 werd het 15-jarig bestaan van het koor gevierd in de Lutherse Kerk in Utrecht.

In de tussenliggende jaren werden concerten gegeven in Kethel, Doorn, Den Haag en Rotterdam (Charlois) en werd meegewerkt aan het Paul Gerhardt-Symposium in Nijmegen.
In najaar van 2016 werkte het Luthers Projectkoor mee aan de Kerkkorendag van de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek in Nijmegen, waar de motettenbundel van de in 2015 overleden Niek Hermanides werd gepresenteerd. In het drukbezette Lutherjaar 2017 waren er concerten in Nijmegen, Oegstgeest, Kethel, Groningen, Schiedam, Leiden, Rotterdam, Willemstad en Utrecht.
Deze zomer werd een concert gegeven in de Zuiderkerk in Enkhuizen, hetzelfde programma zal weer tot klinken komen in de Oude Kerk in Delft op 1 september (14.00 uur).

Luthers Projectkoor

Secretariaat:
Boedapestplein 16
2548 TD Den Haag
070-346 49 53
gabyhulsen@caiway.net

Terug naar het overzicht dirigent / cantor.