INHOUDSOPGAVE

Lied 33 O zoekt toch de Here, hier wordt Hij gevonden Jesaja 55:1-7 1
Tekst: Jan Wit
Melodie: Tera de Marez Oyens


Lied 65 Het graan slaapt in de aarde Marcus 4:26-29 2
Tekst: Muus Jacobse
Melodie: Volkslied / bij Valentin Triller 1555


Lied 96 Wordt krachtig in de Heer Efeziërs 6:10-18 7
Tekst: Willem Barnard
Melodie: Tera de Marez Oyens


Lied 188 O Lam van God onschuldig Passietijd / Agnus Dei 10
Tekst: G. Spilt / Willem Arnoldus Dwars
Melodie: Spangenberg's Kirchengesenge 1545


Lied 207 Johannes is over het veld (+ lied 80) Johannes 20:1-9 16
Tekst: Jean Tisserand (vert. J.W. Schulte Nordholt)
Melodie:onzekere herkomst


Lied 345 Jezus, Meester aller dingen Marcus 4:35, Lucas 8:22 19
Tekst: Tom Naastepad Lucas 11:29, Matteüs 12:38
Melodie: Adriaan Schuurman

Lied 346 Ter maaltijd van het lam gereed Exodus 12:1-12; 1 Kor. 5:6b 22
Tekst: Anonym (vert. J.W. Schulte Nordholt)
Melodie: vroegmiddeleeuws / Milaan 14e eeuw


Lied 357 God en mens, die gaf aan het kruis zijn leven Lucas 24:12; Johannes 15:1, 9 27
Tekst: R. A. Schröder (vert. C.M. de Vries)
Melodie: Hans Friedrich Micheelsen


Lied 395 Spreek zelf in mij het rechte woord Genesis 3:1; 1 Samuel 3:3b 32
Tekst: Muus Jacobse
Melodie:Loys Bourgeois 1551


Lied 486 Wij rijken, zeer door U bemind Lucas 17:22; Lucas 18:18, 33
Tekst: Ad den Besten Marcus 10:17, Matteüs 19:16
Melodie: Tera de Marez Oyens