HISTORIE

Het Haags Kleinkoor werd in 1977 opgericht als kerkelijk jongerenkoor met een zeer breed en verscheiden repertoire. Nadat de eerste vijf jaren vier verschillende dirigenten het koor hadden geleid, nam Hans Jansen in 1982 de muzikale leiding op zich en koos het koor ervoor zich meer toe te leggen op de meer ontwikkelde polyfone kerkmuziek en het regelmatig geven van concerten.
Zo werd bijvoorbeeld de twee-jaarlijkse uitvoering van de Johannes Passion en de Matthäus Passion van Heinrich Schütz gedurende de passietijd in de Kloosterkerk in Den Haag een goede traditie. Het seizoen werd telkens afgesloten met een concert in Den Haag en vaak ook daarbuiten. Een aantal keren per jaar werd medewerking verleend aan kerkdiensten in verschillende kerken in de regio Den Haag. Nadat in 1995 de leeftijdgrens van 35 jaar was afgeschaft kon pas goed aan de opbouw van het koor worden begonnen. Immers, iedere keer verlieten geschoolde stemmen het koor omdat ze de ‘statutaire leeftijd' van 35 jaar hadden bereikt. Bij het loslaten van deze leeftijdsgrens kon pas echt aan de continuïteit en de kwaliteit van het koor worden gewerkt.

Hoewel de kerkmuziek nog steeds een belangrijke plaats bleef innemen werd ook regelmatig wereldlijke muziek uitgevoerd. Een thema-programma was bijvoorbeeld eind 1998 een gevarieerd concert over 'dieren in de muziek'. Daarnaast waren er themaconcerten rondom Ernst Pepping, Spaanse kerkmuziek, Psalm 130 (‘De profundis') en 'Verleih uns Frieden'.
In de zomer van 1999 maakte het koor een reis naar Engeland en verleende medewerking aan de diensten in de St. Edmundsbury Cathedral. In 2002 werd het 25-jarig jubileum gevierd in de vaste ‘repetitiekerk' van het koor, de Noorderkerk in Den Haag. De eerste oogst van de nieuwe periode kon toen worden binnengehaald. In de jaren daarna werd o.a. gezongen in de fraaie Sint Carolus-Borromeüs in Antwerpen, op het Schützfestival in Hoorn en het Festival Religieuze Muziek in Venlo.
Het kleinkoor doet eveneens van harte mee aan het tweejaarlijkse Haagse Kamerkoren Festival. De samenwerking met andere Haagse kamerkoren leidde tot inspirerende initiatieven, zoals het volgen van gezamenlijke workshops op het Conservatorium in Den Haag en de cyclus van concerten op de derde vrijdag van de maand in de prachtige Gotische Zaal van de Raad van State. Het koor verzorgde drie jaar achtereen (2004, 2005 en 2006) op deze historische plaats drukbezochte kerstconcerten, waarbij in de pauze (gratis) Glühwein werd geschonken. Rond Kerstmis geeft het koor ieder jaar op verschillende plaatsen concerten, waarbij naast de bekende Christmas Carols ook vaak aandacht wordt gegeven aan grotere werken zoals bijvoorbeeld 'A Ceremony of Carols' van Britten of van vroegbarokke componisten zoals Andreas Werckmeister en Dietrich Buxtehude.

Begin 2005 werd door het koor de intentie uitgesproken om als koor te gericht werken aan verdere groei in muzikaal opzicht. Een aantal afspraken werd gemaakt ten aanzien van de wijze van repeteren, het houden van aparte partijrepetities en individuele stemadviezen door de dirigent. Een aparte muziekcommissie werd ingesteld voor het samenstellen van de concertprogramma's. De lijn die is ingezet, kon worden nagekomen, mede ook omdat er de laatste twee jaren zeer weinig verloop in de samenstelling van het koor heeft plaats gehad. Zo heeft het koor zich ondertussen een vaste plaats verworven binnen de Haagse koorwereld en heeft het een enthousiaste kring van bezoekers om zich heen verzameld. Het 30-jarig jubileum werd in juni 2007 op waardige wijze gevierd door het slotconcert te verzorgen van de eveneens jubilerende (20 jaar) concertserie ‘Kerkmuziek in de Kloosterkerk.
Bijzonder was dat met dit lustrum van het koor het zilveren jubileum van haar dirigent, Hans Jansen, samenviel. Met grote toewijding en met oog voor de kwaliteiten van elk koorlid heeft hij zijn stempel gezet op het Haags Kleinkoor, dat met veel plezier van tijd tot tijd ook muziek van de dirigent zelf ten uitvoer brengt.
Vol vertrouwen en plannen voor de toekomst gaan dirigent en koor op naar het volgende lustrum.