In memoriam Hans Seinstra

Categorie: Personalia
Publicatie in: Elkkwartaal
Datum: februari 2017

Artikel openen in groter venster Stuur dit artikel door Dit artikel afdrukken


In memoriam Hans Seinstra (1945-2017)

Op de ochtend van 11 januari bereikte ons het onverwachte bericht dat Hans Seinstra, ere-lid en ex-voorzitter van de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek, de dag daarvoor was overleden. In een indrukwekkende dankdienst op zaterdag 14 januari werd in de Lutherse Kerk in Delft afscheid van Hans genomen. Een dienst die al enige tijd geleden tot in alle puntjes door Hans was voorbereid.

Als geen ander heeft Hans Seinstra zich ingezet om de kerkmuzikale erfenis van Willem Mudde in Nederland levend te houden. Hans startte de Jeugdmuziekdagen, stond aan de wieg van de Jongerenmuziekdagen, maakte een schier oneindige reeks van Werkweken mee en was na het overlijden van Willem Mudde ook de grote stimulator van de Kerkkorendagen, Contactsamenkomsten, Conventen en Studiedagen. Samen met Ds. Allan en Anton Happel redigeerde hij het boek ‘In de hof der evangelische kerkmuziek’ (verzameling artikelen van Willem Mudde) dat verscheen bij Mudde’s 50-jarig jubileum als kerkmusicus. Later gaf hij met ondergetekende de verzameling artikelen uit die Willem Mudde tussen 1977 en 1984 had geschreven (‘Van kerkmuziek bevlogen’).

Hans was ten nauwste betrokken bij de totstandkoming van de ‘regeling van de kerkmuziek’, was vele jaren lid van de LOK (Landelijke Organisatie Kerkmuziek), dat later werd verbreed tot SLSK (Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Kerkmuziek) en weer later tot het nog grotere geheel van ‘Unisono’. Ook bezocht Hans namens de Werkgroep regelmatig de buitenlandse conferenties van de door Mudde opgerichte EKEK (Europaïsche Konferenz für Evangelische Kirchenmusik).

Hij introduceerde bij de Werkgroep al snel het gebruik van de computer en zette zo een zelfstandige werkgroep-uitgeverij op. Hans verzorgde in 1987 de doorstart van ons tijdschrift ‘Musica Sacra’ en bleef al die tijd trouw lid van de redactie. In 2002 werd hij bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hans heeft een brug geslagen tussen de ‘periode Mudde’ en de 21ste eeuw. Hij zag de grote waarde van de Lutherse kerkmuzikale traditie, hield daarbij altijd vast aan zijn liturgische uitgangspunten en geloofde dat het kerkelijke en culturele klimaat op termijn weer gunstig zou kunnen worden voor deze kerkmuziek.

Los van zijn kerkmuzikale betrokkenheid heeft Hans zich ook ingezet voor de Lutherse traditie in het algemeen. Zo was hij o.a. ook lid van de Lutherse Kerkdagcommissie die tussen 1978 en 1986 groots opgezette Lutherse Kerkdagen organiseerde. Vele honderden Lutheranen kwamen iedere keer bij elkaar in de Grote Kerk in Naarden, later op het Lutherse Buitencentrum Hoekelum.

Wij herinneren ons Hans al een bijzonder enthousiaste pleitbezorger van de Lutherse kerkmuziek, als een man met veel humor, een man die van het leven hield. Het is verdrietig dat er relatief vroeg een eind is gekomen aan zijn leven. Wij nemen in gedachten mee de grote intensiteit van de dankdienst in ‘zijn’ Lutherse Kerk in Delft, die zoals gezegd, door Hans tot in alle details was voorbereid. Het werd een dienst uit één stuk, een dienst van Schrift en Tafel, gedragen door de liturgie waarin hij zo geloofde. Met zijn laatste activiteit legde Hans nog één keer getuigenis af van wat kerkmuziek in diepste wezen is: toekomst-wijzend, vertroostend, samenbindend. Wij gedenken Hans in grote dankbaarheid.

Hans Jansen